|  
 
:  
  : :  
      ?    

 |

akords.org » » »

-  

EmAmDmEm

AmDmEm

AmD

GC

AmEm

AmDEm

AmDEm

AmC

GC

AmC

CH

:
CD

HmEm

CAmEm
\"\"
CD

HmEm

CAmEm
\"\"
EmAmDmEm

AmDmEm

AmD

GC

AmEm

EmAmDmEm

AmDmEm

AmD

GC
-
GC
-
AmEm
-

EmAmDmEm

AmDmEm

AmD

GC

AmEm

AmDEm

AmDEm

AmC

GC

AmC

CH

:
CD

HmEm

CAmEm
\"\"
CD

HmEm

CAmEm
\"\"

-----------------------------
|  , ,   |
|     http://akords.org     |
-----------------------------

 (: 0)
    :
 • (3 )
 •  
  , . '.

   
    

  BLIBL-