|  
 
:  
  : :  
      ?    

 |

akords.org » » »

-  

EmH7GH
,,.
EmHEmH7
.
,,,
p.

p.
GEmGEm
,,p
AmCH
H
,p
p

p
Ƞ
p
H""pp,
p
,p,


p.
GEmGEm
,,p
AmCH
H
,p
p

-----------------------------
|  , ,   |
|     http://akords.org     |
-----------------------------

 (: 0)
    :
 • , -!
 •  
  , . '.

   
    

  BLIBL-