|  
 
:  
  : :  
      ?    

  |

akords.org » » » ?

- ? 

DmF

DmFDm
,
FDm
,
FAmEm
,
F
...

:
AmEmF
?(?)
CGAm
?
AmEmF
?(?)
CGAm
-,?
?
?
??

ߠ,

,,
...ߠ,
Ƞ
 ,
,,-...

-----------------------------
|  , ,   |
|     http://akords.org     |
-----------------------------

 (: 0)
    :
  •  
    , . '.

     
      

    BLIBL-