|  
 
:  
  : :  
      ?    

 |

akords.org » » »

-  

:Fm7|Fm6|G7|Cm|}3
Fm7|G7|Cm|Cm
CmCm/Bb
,,
Ab6G7
,.
CmCm/Bb
Ƞ,,
Ab6G7
.
FmFm7Fm6G

Cm/BbF9F
,
FmG7Cm
.
,,,
,.
,
.
 
,
,.
:(2)
Fm7Fm6G7Cm
,,
Fm7Fm6G7Cm
,
Fm7Fm6G7Cm
,
Fm7G7Cm
.
,,,
,,

.

-,
-,,.
2
:
---Fm7-Fm6-G7-Cm-Ab6-Fm-G-F9-F
1---1---1--1--3---1--1--3-x--1
2---4---3--0--4---1--1--0-1--1
3---1---1--0--5---1--1--0-0--2
4---1---3--0--5---1--3--0-1--3
5---3---3--2--3---3--3--2-0--3
6---1---1--3--3---4--1--3-1--1

-----------------------------
|  , ,   |
|     http://akords.org     |
-----------------------------

 (: 0)
    :
 • ...
 • /
 •  
  , . '.

   
    

  BLIBL-